top of page
Search
  • Writer's pictureAnja Kulovesi

TulevaisuuskoulussaKuvittelin tulevaisuuskoulun lapsenlapsenlapsilleni. #tulevaisuuspäivä #jotainmuuta


Koulun tärkeimmät opetuskokonaisuudet ovat:

  • Luonto ja minä

  • Minä yhteisön jäsenenä

  • Tulevaisuuden tekeminen

Kaikki muu oppiminen liittyy näihin kolmeen.


Luonto ja minä


Jo pienestä pitäen jokainen lapsi oppii pitämään elämäänsä maapallolla suurena lahjana. Hän saa ravintonsa, ilonsa ja lohdutuksensa luonnosta. Hän oppii kunnioittamaan itseään suurempia luonnonvoimia. Kaikki oppilaat pitävät hyvää huolta ympäristöstään. Suuri osa koulun opetuksesta tapahtuu ulkosalla. Pienet oppilaat suojaisissa ympäristöissä, isommilla on monenlaisia selviytymisoppitunteja eri vuodenaikoina erilaisissa maisemissa. Jokainen oppii navigoimaan, viljelemään ja vaeltamaan metsässä eksymättä. Lapset tunnistavat syötävät kasvit ja yrtit ja jokaisella on oma kasvimaansa. Samoin he oppivat tunnistamaan eläimet ja näiden tarvitsemat elinolosuhteet. Oppilaat viljelevät myös kaupungeissa ja osallistuvat aikuisten kanssa kaupunkisuunnitteluun. Kouluilla on omat vastuualueensa, joiden viihtyvyydestä he pitävät huolta. Turhasta luopuminen on yksi tärkeistä oppiaineista.


Minä yhteisön jäsenenä


Yksi koulun tärkeimpiä tehtäviä on opettaa lapsille yhdessä elämisen taitoja niin että jokaista arvostetaan yksilönä ja tärkeänä osana yhteisöä. Samalla kun omat taidot tuodaan yhteisön käyttöön, opitaan myös kannustamaan kavereita, käymään dialogia ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä. Läsnäolon taitoja, tunnetaitoja, tunnelmien taikomista ja vastuun kantamista opetellaan kaikissa ikävaiheissa. Omasta kehon ja mielen terveydestä huolehditaan monin tavoin. Joka viikko juhlitaan pieniä ja isoja onnistumisia. Se on osa asennekasvatusta, jonka tavoitteena on auttaa oppilaita keskittymään enemmän mahdollisuuksiin kuin pettymyksiin. Lapsilla on vanhuksista koostuvat viisaiden mentoreiden tukijoukot ja välillä osat vaihtuvat niin, että lapset saavat olla vanhusten tukena. Yhteiset nuotiotarinat ovat kaikkien suosikkeja.


Tulevaisuuden tekeminen


Koska on itsestään selvää, että teemme itse tulevaisuutta omilla valinnoillamme, yhdessä kehittelyn taitoja harjoitellaan jatkuvasti. Ihmettely ja intuitioharjoitukset ovat päivittäisiä. Kysymysten löytäminen ja mahdollisuuksien ideointi inspiroivat useimpia lapsia. Jokaisella lapsella on lisäksi oma robottikaverinsa, jonka kanssa hän käy koulua, oppii ja ideoi. Leikki ja iloiset yllätykset lisäävät lasten luovuutta, joten niille on varattu paljon tilaa opetussuunnitelmassa. Samoin harmoniaan keskittymiselle, jota harjoitellaankin joka päivä. Yksi suosituimpia oppiaineita on jokavuotisen onnellisuusviikon tapahtumasuunnittelu.


34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page